fbpx

Algemene voorwaarden.

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.mybeautifullife.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door My Beautiful Life, een handelsnaam van SY(N)C. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van My Beautiful Life, een handelsnaam van SY(N)C is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij My Beautiful Life, een handelsnaam van SY(N)C.
Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typfouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met My Beautiful Life, een handelsnaam van SY(N)C te mogen claimen of te veronderstellen.

My Beautiful Life, een handelsnaam van SY(N)C streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. My Beautiful Life, een handelsnaam van SY(N)C aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

RETOURNEREN FYSIEKE PRODUCTEN (MERCHANDISE)

My Beautiful Life, een handelsnaam van SY(N)C verkoopt merchandise. Wanneer je een fysiek product koopt en deze wil retourneren, moet deze onbeschadigd, ongebruikt en goed verpakt binnen 30 dagen na aankoop geretourneerd worden. Neem als je iets wil terug sturen contact met ons op via e-mail en met vermelding van je factuurnummer. Verzendkosten komen voor rekening van de koper.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.mybeautifullife.nl op deze pagina.